پروژه بند انحرافی گرده نمین چاپ

پروژه بند انحرافی گرده نمین
کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل- مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نمین
طراحی و نظارت: مهندسین مشاور طرح آب آراز


معرفي پروژه :
پروژه بند انحرافي گرده در غرب نمين و در موقعيت عرض جغرافيائي ً56 َ27 ْ38 و طول جغرافيايي ً58 َ23 ْ48 واقع شده است. اين طرح در فاصله حدود 5 كيلو متري غرب شهرستان نمين و در حدود 4 كيلو متري شمال جاده اردبيل – آستارا واقع گرديده است. فاصله آن از مركز استان 25 كيلومتر مي‌باشد.
احداث بند انحرافي گرده با هدف بهره برداري از پتانسيل هاي آبي منطقه در فصول غير زراعي، جهت بهبود و توسعه اراضي آبي منطقه است كه در اين پروژه، آبگيري از آبراهه اصلي روستاي گرده با هدف تأمين آب اراضي روستاي گرده انجام گرفته است.

پروژه بند انحرافی گرده نمین پروژه بند انحرافی گرده نمین پروژه بند انحرافی گرده نمین پروژه بند انحرافی گرده نمین
پروژه بند انحرافی گرده نمین پروژه بند انحرافی گرده نمین پروژه بند انحرافی گرده نمین