مطالعات فاز 1 و 2 سد خاكي و بند انحرافي و كانال انتقال آب جغناب كوثر چاپ

عنوان پروژه :

احداث سد مخزنی، بند انحرافی و کانال انتقال آب امام جعفر صادق (ع)

موقعيت پروژه :

حدود 1 کیلومتری شمال روستای جغناب شهرستان کوثر استان اردبیل در محل یک مخزن طبیعی در طول جغرافیایی "57 '20 ˚48 شرقی و عرض جغرافیایی "44 '46˚37 شمالی

كليات و اهداف پروژه :

جمع­آوري و ذخيرة آب رودخانة کرندق چای در فصول غیر زراعی به ­منظور تأمين آب قسمت زیادی از اراضي روستای جغناب

اراضي تحت پوشش كل پروژه (وضع موجود،بهبود،توسعه):

براساس مطالعات کاربری اراضی سطح اراضی موجود کشاورزی در محدوده طرح در حدود 335 هکتار می باشد. که حدود 250 هکتار از اراضی کشاورزی موجود به صورت دیم، 11 هکتار به صورت اراضی زراعی آبی و مابقی به صورت باغ می­باشد.

مشخصات فني پروژه :

ارتفاع سد از کف رودخانه : 23 متر، طول تاج سد : 245 متر، تراز تاج سد : 1655، ارتفاع نرمال سد : 4/20 متر، تراز نرمال آب در مخزن: 4/1652، سطح مخزن در تراز نرمال : 87507 مترمربع، حجم مخزن در تراز نرمال : 702000 مترمکعب، حجم تنظيمي سد : 780906 مترمکعب، تراز حداقل بهره­برداري (تراز آبگير) : 1636 متر، ترمیم بند انحرافی با طول تاج 10 متر، لاینینگ کانال انتقال به طول حدود 5/2 کیلومتر.

وضعيت نظام بهره برداري و نگهداري:

در شرایط موجود نظام بهره برداری به صورت سنتی بوده که در طرح توسعه استفاده از سیستم­های آبیاری تحت فشار قابل توصیه می­باشد.

الگوي كشت پروژه :

محصولات زراعی گندم (15 درصد) و جو (15درصد) با آبیاری بارانی و راندمان 70 درصد و محصولات باغی سیب (40درصد) و گردو (30 درصد) با آبیاری قطره­ای و راندمان 85 منظور شده است.

حجم عمليات: حجم عملیات خاکبرداری 455000 متر مکعب، خاکریزی پوسته سد 105000 مترمکعب، خاکریزی هسته سد 45000 مترمکعب، تهیه و اجرای فیلتر و زهکش 24000 مترمکعب، اجرای ریپ رپ 11000 مترمکعب، عملیات بتنی حدود 750 متر مکعب ، فولادی شامل میلگرد حدود 21 تن، قالب بندی 450 مترمربع، لاینینگ کانال انتقال به طول 5/2 کیلومتر)

تأثیرات اجتماعی پروژه :

اجرای این سد باعث تأمین آب بخش قابل توجهی از اراضی دیم کشاورزی در حدود 150 هکتار خواهد شد که باعث بالا رفتن تناژ محصولات و سودآوری قابل توجه برای کشاورزان خواهد شد. همچنین مهاجرت روستاییان نیز کاهش یافته و معضلات اجتماعی آنها نیز حذف خواهد شد. در طرح توسعه استفاده از سیستم­های تحت فشار و ایجاد نظام بهره برداری مناسب سبب افزایش سطح زیر کشت، میزان بهره وری آب و افزایش راندمان آبیاری خواهد شد.