نظارت بر اجراي سد خاكي آقجالوي مشكين چاپ

سد خاكي آقجالوي مشكين شهر

موضوع پروژه:

عمليات اجرايي احداث سد خاكي آقجالوي مشكين شهر

محل اجرا:

استان اردبيل- شهرستان مشكين شهر- روستاي آقجالو

معرفي پروژه :

منطقه پروژه سد خاكي آقجالوي مشكين شهر در موقعيت جغرافيائي

درجه شرقي واقع شده است. اين طرح در فاصله 24 كيلومتري غرب شهرستان مشكين شهر و در حدود 3 كيلومتري جنوب جاده مشكين شهر- اهر واقع گرديده است. فاصله آن از مركز استان 95 كيلومتر مي باشد. احداث سد خاكي آقجالو با انگيزه بهره برداري از جريان هاي سطحي منطقه به منظور توسعه آبياري اراضي و مقابله با خشكسالي هاي اخير و احتمالي آينده صورت مي گيرد.

تأمین آب پروژه بواسطة کانال آب آور به طول 1500 متر از رودخانه شیخلرچای (بغل پروژه) انجام خواهد گرفت. دبی کانال آب آور 200 لیتر در ثانیه خواهد بود. سد مخزنی آقجالو با هدف آبیاری تکمیلی می تواند 150 هکتار از اراضی و باغات پایاب خود را تحت پوشش قرار دهد.