نظارت بر اجراي ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و شبكه آبياري تحت فشار اژدربيگلو مغان چاپ

عنوان پروژه :

پروژه شبكه آبياري تحت فشار اراضي روستاهاي افچي و اژدربيگلو ( تحت پوشش ايستگاه پمپاژ قلي بيگلو )

موقعيت پروژه :

دو كيلومتري غرب بخش اصلاندوز از توابع شهرستان پارس آباد استان اردبيل

كليات و اهداف پروژه :

اجراي سيستم آبياري باراني و قطره اي در اراضي روستاهاي افچي و اژدربيگلو

اراضي تحت پوشش كل پروژه :

مساحت كل شبكه 395 هكتار بوده كه شامل 210 هكتار از اراضي روستاي افچي( 134 هكتار باراني و 76 هكتار قطره اي ) و 185 هكتار از اراضي روستاي اژدربيگلو ( 143 هكتار باراني و 42 هكتار قطره اي ) ميباشد.

 

 

مشخصات فني پروژه :

مشخصات كلي پروژه واحاهاي عمراني افچي و اژدربيگلو بشرح زير مي باشد:

- احداث حوضچه رسوبگير، باكس شيرآلات، سكوي كنترل مركزي، مقسم، دهانه آبگير، كانالهاي انتقال آب و ساپورت بتني

- احداث ايستگاه پمپاژ، اتاق برق و جاده دسترسي

- احداث شبكه آبياري و قطره اي با لوله هاي پلي اتيلن در اقطار مختلف

وضعيت نظام بهره برداري و نگهداري شبكه :

نظام بهره برداري از شبكه آبياري تحت فشار متشكل از ايجاد تشكل آب بران، كنترل و بهره برداري از شبكه توسط پرسنل تشكل ميباشد.

الگوي كشت پروژه :

گندم، جو، يونجه، چغندرقند، سويا، پنبه، ذرت علوفه اي، آلو و مشابه آن.

حجم عمليات:

حجم عملیات خاکبرداری 7300 متر مکعب، خاكريزي 185 متر مكعب، پي كني 1400 متر مكعب، كانال كني 80 متر مكعب، قالب بندي 1550 متر مربع، ميلگرد و آهن آلات 61 تن، بتن ريزي 750 مترمكعب و لوله گذاري با لوله هاي پلي اتيلني 6/158 كيلومتر.

پيشرفت فيزيكي مطالعات:

مطالعات مرحله دوم به تصويب كارفرما رسيده است.

تاثيرات اجتماعي ،‌اقتصادي اجراي پروژه :

افزايش فرصتهاي اشتغال در سطح جامعه روستائي و بخش كشاورزي به منظور جلوگيري از مهاجرتهاي بي رويه و گسترش شهرها و مشاغل غير مولد ونيز ايجاد شرايط توسعه و رشد بخشهاي مختلف اقتصادي منطقه و ...

تاثيرات بر افزايش عملكرد و توليد:

با مديريت مناسب از سيستم تحت فشار طراحي شده، افزايش و بهبود عملكرد سيستم آبياري منطقه محقق خواهد شد.