Home معرفی شرکت
معرفی شرکت چاپ پست الكترونيكي

شرکت طرح آب آراز در سال 1386 شمسی با شماره ثبت  21867 تأسیس شده و در زمینه مشاوره، طراحی و نظارت پروژه های مربوط به رسته مهندسی آب فعالیت می کند. این شرکت دارای گواهینامه صلاحیت در رشته های آبیاری و زهکشی، حفاظت و مهندسی رودخانه و کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری می باشد. شرکت طرح آب آراز دارای دفتر کاری در استان آذربایجان شرقی  بوده و با استفاده از کادر مجرب پروژه های مختلفی در سطح کشور به بهره برداری رسانده و یا در حال انجام دارد. کادر فنی شرکت طرح آب آراز شامل 5 نفر دکتری، 11 نفر کارشناس ارشد، 16 نفر کارشناس و 4 نفر تکنسین در رشته ها مختلف مهندسی با سوابق بین 5 الی 35 سال می باشد. در حال حاضر این مشاور بیش از 20 مورد پروژه های مطالعاتی و نظارتی در کارنامه فعالیت خود دارد.

 

مديريت منابع انساني

طراحي سازماني
جذب و استخدام نيروي انساني
تشکيل تيم پروژه


مديريت کيفيت پروژه

طرح ريزي کيفيت
تضمين کيفيت
کنترل کيفيت

مديريت زمان پروژه

تعريف فعاليت‌ها
تعيين توالي فعاليت‌ها
تخمين زمان انجام فعاليت‌ها
تهيه جدول برنامه‌ريزي فعاليت‌ها
کنترل برنامه

مديريت محدوده پروژه

شناخت
طراحي محدوده پروژه
تعريف محدوده پروژه
تصويب و اخذ تأييديه محدوده پروژه
کنترل تغييرات محدوده پروژه